De locatie: Hemmemapark

Het Hemmemapark in Berltsum brengt je in een totaal andere wereld. Daarom ook past een theaterproject zo goed in deze ambiance.

 

De ingangen van het park zijn aan de Wiersterdyk, aan het einde van de Bildtdyk en vanuit de Singel.

 

Het zuidelijk deel van het park ligt op en rondom het historische terrein van Hemmemastate en het voormalige Hemmema-kasteel, dat decor is voor BAUCK! Hier heeft in het einde van de vijftiende eeuw deze eerste Friese vrijheidsstrijdster gelopen, haar heldendaden gerealiseerd en er gewoond met de diplomaat Doecke van Hemmema.

 

Er is te zien en te ervaren hoe de terreininrichting van een stateterrein uit de middeleeuwen er uit zag. De state is in 1750 afgebroken, het middeleeuws fort helaas al eerder.

 

Het Hemmemapark, ten noorden van Berltsum, is in 2003 en 2004 aangelegd. Het park is 7 ha groot. Het wordt geheel onderhouden door en op kosten van de dorpsgemeenschap.

 

In 2002 is al begonnen om de eerste plannen uit te voeren in het Hemmemapark. Een grote vijver, in de winter te gebruiken als ijsbaan, veel bomen, een brug en twee kilometer aan paden.

 

In 2007 zijn opnieuw schelpenpaden aangelegd en de grote wens van de uitkijktoren is in datzelfde jaar ook gerealiseerd.

 

In 2009 is opnieuw begonnen om het Hemmemapark uit te breiden richting de Bildtdyk. Daar zijn groepen van bomen geplant van oude fruitrassen die een mooi aanzien geven in dit gedeelte. Ook is er een picknicktafel neergezet in het oude fruitboomgedeelte.

 

De oude teelt van zachtfruit (bessensoorten) onder hoogstam vruchtbomen is opnieuw in eer hersteld. De oude rassen zijn hier te proeven van de vroege zomer tot in de late herfst.

 

In het Hemmemapark kan worden gewandeld, gefietst en gepauzeerd in de mooie natuur. Het ligt ook op de Cultuurhistorische fietsroute door de gemeente Menameradiel (straks Waadhoeke).

 

Eerder vonden er waterspelen van het dorpsfeest (2005) plaats, wordt er getraind door de loopgroep, zijn er excursies van de scholen en werd de avondvierdaagse langs gevoerd. Over historisch belangrijke grond. En dan te weten dat het slot buitendijks werd gebouwd.