Flinke subsidie VSBfonds theaterspektakel BAUCK!

Berltsum – Het VSB Fonds heeft eind vorige week voor het theaterproject BAUCK! een subsidie toegekend van 5000 euro. Het fonds meldt in haar brief dat het dit theaterspektakel BAUCK! waardeert en het met een financiële donatie zo mee wil helpen verwezenlijken. Eerder zegde onder andere ook Fonds Nij Bethanië een financiële bijdrage toe van 3000 euro toe en ook de gemeente Menameradiel omarmt inmiddels het project. ,,Dat wurdearje wy as stichting Grut Hermana enoarm. Sûnder dy bydragen is in mega-spektakel as BAUCK! net mooglik’’, vertelt Sijtze Sijens namens het stichtingsbestuur.

Het theaterproject van de stichting Grut Hermana gaat over de eerste Friese vrijheidsstrijdster Bauck van Hemmema, ook bekend als van Popma. Zij is de oud-tante (âld-muoike) van Grutte Pier. Sybe Joostema maakte er een theatraal verhaal van, BAUCK!, dat op 30 juni haar première heeft tegen het decor van het Hemmema-park in Berltsum, waar ooit het slot van de Van Hemmema’s deels in de klei en buitendijks in het water stond.

De jonge en volwassen BAUCK worden gespeeld door Marieke Swart uit St. Annaparochie (o.a. bekend van haar landelijke rol als Annie in productie Albert Verlinde) en Jantien Hoekstra uit Berltsum (o.a. rol in Hair).

Bauck is geboren op het eiland Terschelling (Skylge). Daar krijgt ze op jonge leeftijd als dochter van de Heer van Skylge te maken met hoe het voelt om het eiland (Skylge) kwijt te raken aan Holland. Het tekent haar leven. Schipperszoon Silk is haar bodyguard. Eenmaal gemalin van Doecke van Hemmema strijdt Bauck voor recht en voor het behoud van Fryslân. Zij onderscheidt zich door haar doortastendheid op een moment dat het kasteel Hemmema wordt aangevallen. De eerste Friese vrijheidsstrijdster treedt ondanks het feit dat ze een jong kind heeft en met een kind op komst in de voetsporen van generatiegenoot Jeanne d’Arc,. Bauck leidt het volk aanvankelijk succesvol in de strijd, terwijl haar man, Doecke van Hemmema uitgerekend op diplomatieke vredemissie is.

Het theaterproject BAUCK! past in de visie van het VSBfonds dat graag multidisciplinaire theaterprojecten ondersteunt, waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed passen in deze strategie.

Voor meer informatie: Sijtze Sijens (Grut Hermana) 06-506 53 671