Flink subsidiebedrag FCP voor spektakel BAUCK!

Berltsum – Het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) heeft het theaterproject BAUCK! beloond met een subsidie van liefst 15.000 euro. Het hoogst beschikbare bedrag per project. ,,Hjir meitsje wy wer in grutte stap mei. Moai dat it fûns beleanet  dat der safolle minsken oan mei wurkje en wat it effekt fan it ferhaal oer de earste Fryske frijheidsstrydster BAUCK fan Hemmema hawwe kin’’, is de verheugde reactie van Sijtze Sijens, voorzitter van de stichting Grut Hermana.

Het idee achter het theaterspektakel BAUCK, de gezamenlijke participatie van talenten en profs uit de cultuur en de medewerking van veel vrijwilligers hebben tot de subsidie geleid, zo meldt FCP.

Het theatraal verhaal BAUCK! van Sybe Joostema gaat over de eerste Friese vrijheidsstrijdster Bauck van Hemmema, geboren als van Popma op Terschelling (Skylge). Zij is de oud-tante (âld-muoike) van Grutte Pier. Het zat dus in de genen.

De première is op 30 juni in het Hemmema-park in Berltsum, uitgerekend op de plek waar Bauck als vrouw het Hemmemakasteel tot driemaal toe met verve verdedigde.